Monday, August 31, 2009

Tokoh Matematik Islam dan Barat
Untuk maklumat lanjut : Anda boleh klik di sini


Gambar-gambar diatas merupakan antara tokoh matematik islam dan barat yang banyak memberikan sumbangan kepada generasi kita pada masa kini.
Antara tokoh tokoh tersebut ialah :


a) Al-Battani

b) Al-Khawarizmi

c) Rene’ Descartes

d) Archimedes

e) Sir Isaac Newton

f) John Venn

g) Omar Khayyam

Untuk maklumat lanjut :-

Anda boleh klik di sini

Saturday, August 29, 2009

1.Tokoh-Tokoh Matematik Tambahan

Antaranya ialah :-


Kalkulus (Calculus)

Trigonomeri (Trigonometry)

Satistik (Statistic)

Al-Jebra :

1. IBNU SINA (klik disini)